Kontakty

Konto: 80 1910 1048 2116 4287 7480 0001 Santander Bank Polska S.A.
Telefony: 12 633 76 39
Telefony: 12 633 78 62
Mail: krakow.gawel@komornik.pl
W ramach usługi Strefa Bezpieczeństwa Komornika – funkcję Inspektor Ochrony Danych pełni Pan Roman Kwieciński
e-mail: iod.krakow.003@komornik.pl

Godziny otwarcia

Adres: ul. Chopina 1/3, 30-047 Kraków
Godziny otwarcia: 9 - 17 od pon do pt
Przyjęcia stron: wtorek 9-12 oraz 14-17

Licytacje ruchomości

 

 

 

Licytacje nieruchomości

 

 

 

Sprawdź
obszar działania

Stosownie do Art. 10. ust. 5 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


.